Пътуване до гр.Брага-Португалия

В периода  4 – 9 април 2024г., учители от СУ“Св.Паисий Хилендарски“ с.Абланица пристигна в град Брага – Португалия по програма Еразъм+  КА121 – програма за обучение на учители.

Целта на обучението бе фокусирано върху интеграцията на технологии и емоции в бъдещата класна стая,  която да подпомага активното участие на учениците в процеса на учене. Преподавателите успяха да демонстрират как бъдещата класна стая  може да се раздели на учебни зони, като зони за изследване, творчество, представяне, взаимодействие, обмяна на идеи и развитие. Тези зони се оборудват с иновативни технологии като роботи, 3D модели, микроскопи, интерактивни дъски и мобилни устройства, които създават динамична и стимулираща среда за учене

На фона на бързо развиващата се технологична ера, образователните институции се изправят пред предизвикателството да създадат учебна среда, която не само да отговаря на изискванията на съвременния свят, но и да подпомага емоционалното развитие на учениците. В този контекст, учителите се подготвят да въведат иновативни методи и технологии в класната стая, които ще преобразят начина, по който се учи и се усвоява знание.

В рамките на обучението, учителите не само усвояват нови технологии и методи за преподаване, но и разбират важността на емоционалния аспект в образователния процес. Посещенията на исторически и културни забележителности на Порто  допринасят за разширяване на хоризонтите на учителите и за възприемане на образованието като цялостен и интегриран процес.

Обучението завърши с успешното разработване и представяне на проекти, които демонстрират как технологиите могат да бъдат интегрирани в образователната среда за подобряване на учебния процес и за подпомагане на емоционалното развитие на учениците. Този опит не само подготвя учителите за бъдещето на образованието, но и ги въоръжава с инструментите и знанията, необходими за успешно справяне с предизвикателствата на съвременния свят.

 

 

Маратон на четенето

Училищната библиотека в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ отвори врати за поредната изява на ученици и учители Маратон на четенето. В много приятна обстановка, сред книгите, ученици от гимназиален етап четоха текстове от художествена проза. Гюлфе Газиева – библиотекар, бе подготвила много интересен материал за Неофит Рилски. Учениците се запознаха с живота и делото на българския просветител.

Същевременно се проведе състезание за най-добър четец. Учителите от обединението по български език и литература отличиха двама ученици за най-добри четци – Севгин Гърбев от 11 клас и Инес Топова – 8 клас. Те се представиха отлично с част от текста на романа „ Железният светилник“ от Димитър Талев.

Огромно удоволствие и естетическа наслада изпитаха всички присъстващи на мероприятието, защото в света на книгите винаги е интересно!

 

16 ноември – Международен ден без тютюнопушене

СУ “Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица се включи в националната кампания “Да спечелим заедно! Един месец без никотин.”  Във всеки клас бяха раздадени информационни брошури за вредата от тютюнопушене. Учениците бяха призовани с мотото ” ДИШАЙ ДЪЛБОКО! НЕ ВДИШВАЙ ДИМ, ВДИШВАЙ И ИЗДИШВАЙ ЛЮБОВ!”

 

РЕГИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Седмицата на четенето в СУ”Св.Паисий Хилендарски” с.Абланица, стартира с интересна тематична изложба и разнообразни дейности по класове, подчертаващи важността на книгите и четенето. Всрки четящ човек е убеден в безкрайната стойност на книгите. Те ни пренасят в прекрасни светове, отварят ни врати и ни карат да мечтаем. Докато ги има- ще ни бъде!

 

 

 

 

По повод регионалната седмица на четенето, днес – 20.11.2023 г. от 14.10 часа  в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ се проведе мероприятие в чест на 230 години от рождението на Неофит Рилски. Ученици от 8 и 10 клас представиха тематични презентации пред ученици и учители от обединението по български език и литература. Гости на проявата бяха г-жа Зейнеп Топова и г-жа Недретка Панева от обединението по природни науки.

Презентациите включваха интересни материали за живота и делото на Неофит Рилски като духовник, просветител, учител. Една от най-ярките фигури в българската история.

Учениците Сейди Башов, Алек Мейзинев, Сейди Чивилиев – от 10 клас и Елзет Топов, Едвин Ханьов от 8 клас се бяха подготвили отлично. Всички презентации бяха издържани и представени емоционално.

След презентирането бе проведена кратка дискусия по темата, в която взеха участие ученици и учители. Всички присъстващи изразиха задоволство от това, което наблюдаваха и поздравиха учениците.

 

Седмица на четенето

Днес, 04.04.2023 г  / вторник / от 14.10 часа в училищната библиотека бе открита Седмицата на четенето. Тя стартира с Маратон на четенето , в който се включиха ученици от V-XII клас. Проведе се състезание за най-добър четец.

Г-жа Гюлфе Газиева -библиотекар в училището и учителите по български език и литература бяха подбрали различни книги – поезия и проза. Учениците с голям интерес се надпреварваха в техниките за четене, стараейки се да покажат своите умения за изразителност, дикция, бързина. Общо 11 ученици се състезаваха и изживяха много приятни емоции сред книгите. Някои от тях споделиха, че не само четат книги, но и пишат собствени текстове. Ще ги очакваме в следващите дни, за да представят своето творчество.

Учителите по БЕЛ не излъчиха победител , а обявиха всички участници за най-добри четци в училището. Заложеното мероприятие премина много успешно и под знака на много положителни емоции!