ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

 

През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

 

Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация  и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.

 

Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!

 

От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

 

 

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

 

Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

 

 

 

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРИМЕРНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

I, II, III И IV клас

1 час 8:30 – 8:50
2 час 9:00-9:20
3 час 9:30-9:50
4 час 10:00-10:20
5 час 10:30-10:50
6 час 11:00-11:20

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕНИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V-XII клас

1 час 8:30 – 9:00
2 час 9:10-9:40
3 час 9:50-10:20
4 час 10:30-11:00
5 час 11:10-11:40
6 час 11:50-12:20
7 час 12:30-13:00

 

Обръщение към всички ученици

                    

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички ученици

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас:

 

Ushenici_SU

Обръщение към всички родители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички родители

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

 

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас

 

Обръщение_roditeli

Молба обръщение от СУ Абланица

До всички ученици и родители

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас:

 

molba_SU

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

Препоръчваме Ви, всеки ден да подготвяте детето си за училище като му осигурявате лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на спиртна основа и да ги инструктирате да спазват лична и обществена хигиена в училище и на улицата!

Разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн. Молим Ви да изпращате и посрещате от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане. Контактите с директор, класен ръководител, учители и служители да се осъществява по телефон или онлайн.

Благодарим за разбирането! Да опазим живота и здравето на нашите деца!

important