STEM

Учениците в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ вече използват новия STEM център


Нов STEM център вече работи в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Абланица. Центърът за природни науки, изследвания и иновации в ръководеното от директора Мехмед Имамов училище е създаден по проект, финансиран по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

„Децата и учителите използват придобивката и преди официалното откриване, което планираме за ноември. В центъра първоначално работят учениците от
VIII до XII клас от профилите „Природни науки“ и „Софтуерни и хардуерни науки“. Предвиждаме занимания там да имат и учениците от IV до VII клас“, съобщава за „Аз-буки“ зам.-директорката по учебната дейност д-р Калинка Гайтанинчева.
STEM центърът е разположен на площ от 200 кв.м, върху които са обособени три просторни учебни кабинета и прилежащ към тях коридор. Едно от пространствата е обособено като виртуална STEM лаборатория. Тя е оборудвана с интерактивна презентационна техника, комбинирана с образователен софтуер, чрез който ще могат да се демонстрират 3D сцени, видеа, изображения и симулации по различните предмети от STEM цикъла. Учениците разполагат с работни места, оборудвани с последно поколение стереоскопични лаптопи, работещи със специализиран софтуер, позволяващ провеждането на дисекции, виртуални експерименти и симулации в напълно безопасна виртуална среда. Целта е учениците да експериментират и да усвояват новото учебно съдържание по-задълбочено.
Второто учебно пространство ще изпълнява функция на практическа лаборатория за приложни дейности в областта на електрониката, програмирането и роботиката. За целта там са разположени учебни комплекти с такава насоченост, съобразени за работа по групи на цял клас. И този кабинет разполага с интерактивен дисплей и образователно-презентационен софтуер. В него има и крайни устройства за групите, които ще работят с учебните комплекти, тъй като те са необходими за свързване на платките и микропроцесорите с цел тяхното програмиране.
Третото пространство е оформено като кабинет тип Makerspace. То разполага с интерактивен дисплей и софтуер към него. Към дисплея е свързана работна станция за виртуална добавена реалност, на която учениците ще могат да работят по групи. На нея е инсталиран специален софтуер за 3D дизайн и моделиране, чрез който учениците ще могат да разработват сами свои 3D модели. Кабинетът е оборудван и с 3D принтер, който позволява разработените във виртуална среда 3D модели/макети да се превърнат във физически продукт. Освен това учениците, работещи в този кабинет, ще разполагат с крайни устройства тип 3 в 1 (таблет, лаптоп, графичен таблет), на които също ще могат да прототипират различни 3D макети и модели в рамките на свободно достъпни приложения.
Всички кабинети са обзаведени с модулни работни места, позволяващи лесно разместване и пренареждане в различни конфигурации. По този начин работните места ще са съобразени както с учебен процес в режим „на върха“, така и трансформирането им в зони тип „огнища“ за групова работа. В пространства 2 и 3 е добавена и мека мебел за оформяне на кътове за неформален режим на работа.
Учителите, които ще работят в STEM центъра, вече са преминали през необходимите обучения, за да използват пълноценно възможностите на новата образователна среда. Изграждането ѝ е насочено към обединяване усилията на преподавателите по математика и природни науки – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, за интегрирано обучение. Ще се провеждат и мултидисциплинарни уроци чрез използване на беседа, самостоятелна работа, проектна работа, презентации, експерименти, екипна работа. Ще се прилагат и компютърно-базирани тестове, обединяващи различни компоненти от природните науки в общо цяло.
Предвижда се Центърът да се използва и за групи за занимания по интереси и други извънкласни дейности с такава насоченост.
Общата стойност на проекта е 333 985 лв., от които 300 000 лв. е финансирането по Националната програма. Останалите средства са от бюджета на гимназията, вложен собствен труд на училищния екип и събрани по време на благотворителни дейности и мероприятия суми.

 


Интегрирана виртуална STEM лаборатория с лаптопи със стереоскопична проекция.

Учебният кабинет ще бъде оборудван с интерактивна презентационна техника, комбинирана с образователен софтуер, чрез който ще могат да се демонстрират 3D сцени, видеа, изображения и симулации по различните предмети от STEM цикъла. В допълнение учениците ще разполагат с работни места, оборудвани с последно поколение стереоскопични лаптопи, работещи със специализиран софтуер, позволяващ провеждането на дисекции, виртуални експерименти и симулации в напълно безопасна виртуална среда. Целта е учениците да експериментират и да усвояват новото учебно съдържание по-задълбочено.

Лаборатория за практическа и приложна дейност в областта на електроника, програмиране и роботика.

За целта там ще бъдат разположени учебни комплекти с такава насоченост, съобразени за работа по групи на цял клас. И този кабинет ще разполага с интерактивен дисплей и образователно-презентационен софтуер. Кабинетът ще разполага и с крайни устройства за групите, които ще работят с учебните комплекти, тъй като те са необходими за свързване на платките и микропроцесорите с цел тяхното програмиране.

Учебно пространство тип „Makerspace”.

То  разполага с интерактивен дисплей и софтуер към него. В допълнение към дисплея са свързана работна станция за виртуална и добавена реалност, на която учениците ще могат да работят по групи. На станцията ще бъде инсталиран специален софтуер за 3D дизайн и моделиране, чрез който учениците ще могат да разработват сами свои 3D модели.

Кабинетът ще бъде оборудван и с 3D принтер. Целта е разработените във виртуална среда 3D модели/макети да се превърнат във реален, физически готов продукт.

В допълнение, учениците, работещи в пространство 3 ще разполагат с крайни устройства тип 3 в 1 (таблет, лаптоп, графичен таблет), на които също ще могат да прототипират различни 3D макети и модели в рамките на свободнодостъпни приложения.


Основните резултати, които се очакват да се постигнат,

вследствие на реализирания проект


Чрез изграждане на STEM центъра ще разчупим традиционните рамки на преподаване само на една дисциплина и разбирането, че обучението надхвърля рамките на училището.

  1. Насърчаване и подкрепяне на учениците да развиват техните таланти, заложби и интереси.
  2. Преподаване на уроците по интересен, забавен и съвременен начин, съчетавайки две или три дисциплини от природните науки.
  3. Умения за работа в екип.
  4. Осигуряване на учебна среда, най-близка до реалния живот.
  5. Заучаването на факти и тяхното възпроизвеждане ще бъде заместено с креативно мислене.

7.Учениците, общувайки в тази нова среда, ще провокират инициативност по отношение събиране, подбор и анализ на информация.

  1. STEM – центърът ще осигури среда, в която учениците ще придобият набор от знания и умения, необходими за интердисциплинарните работни места в реалния свят.