ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРИМЕРНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

I, II, III И IV клас

1 час 8:30 – 8:50
2 час 9:00-9:20
3 час 9:30-9:50
4 час 10:00-10:20
5 час 10:30-10:50
6 час 11:00-11:20

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕНИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V-XII клас

1 час 8:30 – 9:00
2 час 9:10-9:40
3 час 9:50-10:20
4 час 10:30-11:00
5 час 11:10-11:40
6 час 11:50-12:20
7 час 12:30-13:00

 

Обръщение към всички ученици

                    

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички ученици

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас:

 

Ushenici_SU

Обръщение към всички родители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички родители

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

 

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас

 

Обръщение_roditeli

Молба обръщение от СУ Абланица

До всички ученици и родители

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас:

 

molba_SU

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

Препоръчваме Ви, всеки ден да подготвяте детето си за училище като му осигурявате лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на спиртна основа и да ги инструктирате да спазват лична и обществена хигиена в училище и на улицата!

Разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн. Молим Ви да изпращате и посрещате от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане. Контактите с директор, класен ръководител, учители и служители да се осъществява по телефон или онлайн.

Благодарим за разбирането! Да опазим живота и здравето на нашите деца!

important

ВАЖНО!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ !!!


Утре 12. 03. 2020 г. се възобновяват учебните занятия в СУ Абланица.  Всички ученици от 1 до 12 клас на училище по сега действащата програма.


ЗАПОВЕД № РД09-606/09.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заповед-РД09-606

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


Съгласно заповед №РД 01-114/05. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се обявява грипна епидемия на територията на Р. България от 06. 03. 2020 г. до 11. 03. 2020 г. включително. Със заповедта се преустановяват всички учебни занятия в училищата.

Завед на Министъра –  тук.

 


На основание писмо от Началника на РУО, във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката, относно предприемане на мерки за ограничаване и предотвратяване разпространението на грипните вируси и COVID 19 /корона вирус/ с цел опазване на живота и здравето на децата, ние умоляваме всички родители да предприемат необходимите мерки, като спазват следните изисквания:

  1. Всеки родител да се отнесе сериозно към проблема и превантивно провежда събеседване с детето си за спазване на личната хигиена – по-често миене на ръцете, особено преди хранене.

  2. Да се ограничат организираните срещи и извеждането на децата на места, където има струпване на много хора.

С уважение:  Училищна общност

ПРЕДСТОЯЩО!!!

19 февруари 2020 Отбелязване на 147 години от обесването на Васил Левски – прочети повече

26 февруари – Ден на розовата фланелка – прочети повече

3 март – Национален празник на Р. България

6 март – Ден на логопедичната терапия – прочети повече.

8 март – Международен ден на жената

22 март – Посрещане на първа пролет

24 април – Празник на училището. 95 години светско учлище в село Абланица

СУ „Св. Паисий Хилендарски”село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград е училище с традиции, но и с модерен съвременен облик. Училището е разположено в две големи сгради и две сгради тип – барака. Оборудвани са  четири компютърни кабинета,  24 учебни стаи,  две модерни конферентни зали,  физкултурен салон, фитнес-зала, богата библиотеката.

Училището е свързано с интернет. Във всеки един от кабинетите и залите има интернет достъп. В сградите е изградено видеонаблюдение.

Материално-техническата  база придава европейски облик на училището. Налице са всички необходими условия и изисквания за едно съвременно модерно училище. 

 СУ „Св. паисий Хилендарски“ се утвърди  като успешно и конкурентно способно в региона, което се дължи на професионалното управление на ръководството на училището, висококвалифициран педагогически персонал, добро качество на учебния процес и съвременна материално-техническа база. Педагогическият колектив се състои от личности с опит, интелект и самочувстиве, базиращи се на вискока компетентност. Учителите обсъждат и поемат инициативи за качествени изменения в методите и средствата за обучение с цел усъвършенстване на интелектуалното развитие на учениците.

Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми.

Образованието в СУ  „Св. Паисий Хилендарски“ е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.