ВАЖНО!!!

  УВАЖАЕМИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО, СКЪПИ РОДИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ!!! ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 12. 05. 2020 Г. ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 95 СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО АБЛАНИЦА, ОБЯВЕНО ЗА 24. 04. 2020 Г. СЕ ОТЛАГА ВЪВ ВРЕМЕТО. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕТИ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ …

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,   През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В …

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРИМЕРНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ   НАЧАЛЕН ЕТАП I, II, III И IV клас 1 час 8:30 – 8:50 2 час 9:00-9:20 3 час 9:30-9:50 4 час 10:00-10:20 5 час 10:30-10:50 6 час 11:00-11:20     ПРОГИМНАЗИАЛЕНИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-XII клас 1 час 8:30 – 9:00 2 час 9:10-9:40 3 час 9:50-10:20 4 час 10:30-11:00 5 …

Обръщение към всички ученици

                     О Б Р Ъ Щ Е Н И Е До всички ученици от СУ „ Св. П. Хилендарски“ Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна …

Обръщение към всички родители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е До всички родители от СУ „ Св. П. Хилендарски“   Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна …