ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,   През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В …

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРИМЕРНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ   НАЧАЛЕН ЕТАП I, II, III И IV клас 1 час 8:30 – 8:50 2 час 9:00-9:20 3 час 9:30-9:50 4 час 10:00-10:20 5 час 10:30-10:50 6 час 11:00-11:20     ПРОГИМНАЗИАЛЕНИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-XII клас 1 час 8:30 – 9:00 2 час 9:10-9:40 3 час 9:50-10:20 4 час 10:30-11:00 5 …

Обръщение към всички ученици

                     О Б Р Ъ Щ Е Н И Е До всички ученици от СУ „ Св. П. Хилендарски“ Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна …

Обръщение към всички родители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е До всички родители от СУ „ Св. П. Хилендарски“   Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна …

Молба обръщение от СУ Абланица

До всички ученици и родители от СУ „ Св. П. Хилендарски“ Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от …

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители, Препоръчваме Ви, всеки ден да подготвяте детето си за училище като му осигурявате лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на спиртна основа и да ги инструктирате да спазват лична и обществена хигиена в училище и на улицата! Разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко …