ВАЖНО!!!

  УВАЖАЕМИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО, СКЪПИ РОДИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ!!! ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 12. 05. 2020 Г. ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 95 СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО АБЛАНИЦА, ОБЯВЕНО ЗА 24. 04. 2020 Г. СЕ ОТЛАГА ВЪВ ВРЕМЕТО. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕТИ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ …

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,   През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В …