НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

Препоръчваме Ви, всеки ден да подготвяте детето си за училище като му осигурявате лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на спиртна основа и да ги инструктирате да спазват лична и обществена хигиена в училище и на улицата!

Разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн. Молим Ви да изпращате и посрещате от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане. Контактите с директор, класен ръководител, учители и служители да се осъществява по телефон или онлайн.

Благодарим за разбирането! Да опазим живота и здравето на нашите деца!

important