ВАЖНО!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ !!!


Утре 12. 03. 2020 г. се възобновяват учебните занятия в СУ Абланица.  Всички ученици от 1 до 12 клас на училище по сега действащата програма.


ЗАПОВЕД № РД09-606/09.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заповед-РД09-606

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


Съгласно заповед №РД 01-114/05. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се обявява грипна епидемия на територията на Р. България от 06. 03. 2020 г. до 11. 03. 2020 г. включително. Със заповедта се преустановяват всички учебни занятия в училищата.

Завед на Министъра –  тук.

 


На основание писмо от Началника на РУО, във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката, относно предприемане на мерки за ограничаване и предотвратяване разпространението на грипните вируси и COVID 19 /корона вирус/ с цел опазване на живота и здравето на децата, ние умоляваме всички родители да предприемат необходимите мерки, като спазват следните изисквания:

  1. Всеки родител да се отнесе сериозно към проблема и превантивно провежда събеседване с детето си за спазване на личната хигиена – по-често миене на ръцете, особено преди хранене.

  2. Да се ограничат организираните срещи и извеждането на децата на места, където има струпване на много хора.

С уважение:  Училищна общност