ПРЕДСТОЯЩО!!!

19 февруари 2020 Отбелязване на 147 години от обесването на Васил Левски – прочети повече

26 февруари – Ден на розовата фланелка – прочети повече

3 март – Национален празник на Р. България

6 март – Ден на логопедичната терапия – прочети повече.

8 март – Международен ден на жената

22 март – Посрещане на първа пролет

24 април – Празник на училището. 95 години светско учлище в село Абланица

СУ „Св. Паисий Хилендарски”село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград е училище с традиции, но и с модерен съвременен облик. Училището е разположено в две големи сгради и две сгради тип – барака. Оборудвани са  четири компютърни кабинета,  24 учебни стаи,  две модерни конферентни зали,  физкултурен салон, фитнес-зала, богата библиотеката.

Училището е свързано с интернет. Във всеки един от кабинетите и залите има интернет достъп. В сградите е изградено видеонаблюдение.

Материално-техническата  база придава европейски облик на училището. Налице са всички необходими условия и изисквания за едно съвременно модерно училище. 

 СУ „Св. паисий Хилендарски“ се утвърди  като успешно и конкурентно способно в региона, което се дължи на професионалното управление на ръководството на училището, висококвалифициран педагогически персонал, добро качество на учебния процес и съвременна материално-техническа база. Педагогическият колектив се състои от личности с опит, интелект и самочувстиве, базиращи се на вискока компетентност. Учителите обсъждат и поемат инициативи за качествени изменения в методите и средствата за обучение с цел усъвършенстване на интелектуалното развитие на учениците.

Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми.

Образованието в СУ  „Св. Паисий Хилендарски“ е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.