Проект “Занимания по интгереси”

Клуб “Виртуална работилница”

Брой ученици – 10

Ръководител – Джейхан узунов


Клуб “Играя с математиката”

Брой ученици -10

Ръководител -Дафина пецева


Клуб “Математиката в природата”

Брой ученици -10

Ръководител – Атидже Имам


Клуб “Аз обичам природата”

Брой ученици -10

Ръководител – Сълзет Гърбева


Група “Волейбол”

Брой ученици -10

Ръководител – Иван Безев


Група “Забавна математика”

Брой ученици -10

Ръководител – Юлвие гегова


Клуб “Млад планинар”

Брой ученици -10

Ръководител – Асим Имамов