Проект “Образование за утрешния ден”

Клуб “Мултимедиен свят”

Брой ченици – 15

Ръководител – Наджибе Ибраим