Проект “Подкрепа за успех”

Български език и литература – 1 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Минире Топова


Български език и литература – 3 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Зорница Дерменджиева


Български език и литература – 5 клас

Брой ученици – 7

Ръководител -Найме Гърбева


Български език и литература – 12 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Сълзета Зейнева


Математика – 7 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Юлвие Гегова


Човекът и природата – 6 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Недретка Панева


Биология и здравно образование – 12 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Зейневп Топова


География и икономика – 11 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Адиле Имамова


Дигитален свят – 9 клас

Брой ученици – 15

Ръководител – Наджибе Ибраим


Екологичен живот – 3 клас

Брой ученици – 15

Ръководител – Атидже Имам