Проект “Подкрепа за успех”

Обява за междуучилищна дейност


Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград Ви кани да присъствате на Междуучилищно събитие по проекта с участието на ученици от следните училища:

СУ „Свети Климент Охридски”- с. Слащен

СУ “Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

СУ „ Св. Паисий Хилендарски “, с. Абланица

СУ “Христо Ботев“, с. Вълкосел

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Сатовча

ОУ “Гоце Делчев“, с. Беслен

ОУ “ Братя Миладинови“, с. Годешево

ОУ “Никола Вапцаров“, с. Копривлен

СУ „Христо Смирненски“-с. Кочан

 

        Събитието ще се проведе на 28 юни 2022 година, от 13.00 часа в СУ,, Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово.

С Програмата може да се запознаете тук

 

Очакваме Ви.


Български език и литература – 1 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Минире Топова


Български език и литература – 3 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Зорница Дерменджиева


Български език и литература – 5 клас

Брой ученици – 7

Ръководител -Найме Гърбева


Български език и литература – 12 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Сълзета Зейнева


Математика – 7 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Юлвие Гегова


Човекът и природата – 6 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Недретка Панева


Биология и здравно образование – 12 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Зейневп Топова


География и икономика – 11 клас

Брой ученици – 7

Ръководител – Адиле Имамова


Дигитален свят – 9 клас

Брой ученици – 15

Ръководител – Наджибе Ибраим


Екологичен живот – 3 клас

Брой ученици – 15

Ръководител – Атидже Имам