Училищен психилог

Надя Каменова Бекярова – учител по философски цикъл, училищен психолог

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност психология

Работи в училището от 2017 г

План за работа на училищния психолог – тук.

Портфолио на учителя


Дейности: