Резултати математика

VIII клас


IX клас


Тест №1 Подобни триъгълници – тук

Тест №2 Подобни триъгълници – тук


Тест №1 Системи линейни уравнения с две неизвестни – тук

Тест №2 Системи линейни уравнения с две неизвестни – тук


Тест №1 Функции – тук

Тест №2 Функции – тук

Тест №3 Функции – тук


Тест №1 Рационални неравенства – тук

Тест №2  Рационални неравенства  – тук


Тест №1 Решаване на правоъгълен триъгълник – тук

Тест №2 Решаване на правоъгълен триъгълник – тук


клас


XI клас


XII клас