ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019- 2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

 1. Заповед – тук

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019- 2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

 1. Обявление – тук
 2. Заповед – тук
 3. Комисия – тук

Публикувано на 07. 05. 2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ


 1. Договор №1/14. 09. 2017 г. за доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците участващи в целодневната организация на учебния процес от I  до VII  клас на   СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Абланица  – тук.
 2. Договор №2/14. 09. 2017 г. за доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели  продукти  за учениците от начален етап в СУ„Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица” – тук

 

Решение №1 от 22. 08. 2016 г.


Протокол №1 от 19. 08. 2016 г. 


Заповед  № РД-08-664/18, 08, 2016 г.

за комисия със задача: разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения за избор на изпълнител на услугата с предмет:

Доставка  на  храна по предварителна заявка по обособени позиции


Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Доставка  на  храна по предварителна заявка по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците  , участващи в целодневна организация на учебния процес  I-VII клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”

2. Обособена позиция 2: Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели  продукти  за учениците от начален етап I-IV клас на  СОУ„Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”


1.Заповед на директора

2. Покана до всички заинтересовани лице


Резултати  от

 проведена обществена поръчка с предмет:

Доставка  на  храна по предварителна заявка по обособени позиции:

 1. Протокол на комисията
 2.  Решение на директора

Сключени договори:

3. Договор – доставка на закуски за 1-4 клас

4. Договор – обедно хранене за учениците в “Целодневна организация на учебния процес в средищните училища”


Обществена поръчка с предмет:

Доставка  на  храна по предварителна заявка по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка

за обедно хранене в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”

Обособена позиция 2: „Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, включително

млечно- кисели  продукти  за учениците от начален етап в СОУ„Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”

 1. Покана 2015 – 2016 г.
 2. Покана АОП
 3. Указания за изготвяне на оферти
 4. Документи за изтегляне
 5. Заповед

 


 

Обществена поръчка с предмет:

/15. 05. 2015 г./

Търг с явно наддаване за наемане на площ, публична общинска собственост ,
предоставена за управление на СОУ „ Св.Паисий Хилендарски” с.Абланица,
общ.Хаджидимово, обл.Благоевград

1. Заповед.

2. Обява за откриване на търг.

3. Указания и документация за участие.


 

Обществена поръчка с предмет:

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции.

Доставка на готов обяд и закуски за 2014/2015 г

1.Заповед на директора

2. Покана

3. Покана –  АОП

4. Указания

5. Образци за изтегляне