ПРОЕКТ УСПЕХ

СПИСЪК НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ – 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

клуб    „ Млад Турист”;

клуб    „ Здрав дух в здраво тяло”;

клуб    „ Сървайвър”;

клуб    „ Алхимик”;

клуб    „ Изворче вълшебно”;

клуб     „ Здрави, силни, умни”;

клуб     „ Пътешествие из човешкото тяло”;

клуб   „ Приятели на книгата”;

клуб  „ Аз репортерът

клуб   „ Забавна математика”;

клуб   „ Родолюбец”;

клуб  „ С игла и конец”;

клуб    „ Усмивка – безброй усмихнати идеи”;

клуб     „ Готварство”;

клуб    „ Детски кулинарен уикенд”;

клуб   „ Любителска аеробика”;

клуб   „ Сръчни ръце”;

клуб    „ Борба


СПИСЪК НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ – 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Асим Имамов – ръководител на клуб       „ Млад Турист”;

Елза Моллова – ръководител на клуб       „ Здрав дух в здраво тяло”;

Недретка Панева – ръководител на клуб „ Сървайвър”;

Юлвие Гърбева – ръководител на клуб    „ Алхимик”;

Дафина Пецева – ръководител на клуб    „ Изворче вълшебно”;

Найме Гърбева – ръководител на клуб     „ Здрави, силни, умни”;

Зейнеп Топова – ръководител на клуб     „ Пътешествие из човешкото тяло”;

Сълзета Зейнева – ръководител на клуб   „ Приятели на книгата”;

Илви Кокударева – ръководител на клуб  „ Аз репортерът

Юлвие Гегова – ръководител на клуб      „ Забавна математика”;

Адиле Имамова – ръководител на клуб   „ Родолюбец”;

Недретка Панева – ръководител на клуб  „ С игла и конец”;

Силвет Даутева – ръководител на клуб    „ Усмивка – безброй усмихнати идеи”;

Фатме Бялева – ръководител на клуб       „ Готварство”;

Гюлка Гегова – ръководител на клуб       „ Детски кулинарен уикенд”;

Ади Конедарева – ръководител на клуб   „ Любителска аеробика”;

Сълзета Гърбева – ръководител на клуб   „ Сръчни ръце”;

Ален Делиев  – ръководител на клуб       „ Борба”