Проект – МОСТ

Информационен клуб “Виртуален свят”

Брой ученици – 10

Ръководител – Наджибе Ибраим


Етнографско атели “Традиции и съвременност”

Брой ученици – 10

Ръководител – Асине Конедарева


Кулинарна работиулница “Традиционни ястия”

Брой ученици – 10

Ръководител – Гюлка Гегова


Спортен клуб “Здраве”

Брой ученици – 10

Ръководител – Иван Безев


Музикална хоротека

Брой ученици – 10

Ръководител – Арбен Терзиев


Творческо ателие “Дъга”

Брой ученици – 10

Ръководител – Лидия Хавальова