Проект “ЗАЕДНО”


Проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“ – тук.


  1. Анкета – тук.
  2. Информационен бюлетин – тук.