Прием 2022/2023 г.

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. :

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2022/ 2023 година в училището ще се извърши план- прием след VII клас, както следва

 

 1. Една паралелка профил ,,Природни науки“ – 26 ученици със следните профилиращи предмети:

Задължителни профилиращи предмети:

 • Билогия и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Допълнителни профилиращи предмети:

 • Математика
 • География и икономика

 

 1. Една професионална паралелка – 26 ученици, както следва:

Професионално направление код: 213

„ Аудиовизуални изкуства и техники, производство на медийни продукти“

Специалност с код 2130601 „ Компютърна графика“

Професия с код: 213060 „ Компютърен график“

Служебните лица, които отговарят за дейностите по план-приема са:

 1. Хюсеин Къдрев – председател на комисията по ДПП
 2. Илвие Стамболиева – техническо лице;
 3. Недретка Панева – ст. учител по ФА, ТП и ЧП

За въпроси: тел. за контакт 0882 749 643 и 0884 706 235

                                           Заповядайте при нас!

 • Информация държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. – тук
 • Приложение държавен план-прием №1, 8 клас – тук
 • Заповед относно държавен план-прием – тук
 • Училищна комисия – тук
 • График

За участие в първи етап на класиране:


05. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

06. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

07. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

За участие в трети етап на класиране:


26. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

27. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа


 

 

 


Прием  първи клас:

Информация относно прием на ученици в първи клас – тук

 • ред за приемане на ученици в първи клас – тук;

прием след завършен VІІ клас;

прием след завършен VІІІ клас.

Училищна комисия по приема на ученици в VIII клас  – тук


Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година


Становище на обществения съвет към СУ Абланица относно план-прием 2022/2023 г. – тук.