Прием 2022/2023 г.

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. :

  • Приложение държавен план-прием №1, 8 клас – тук
  • Заповед относно държавен план-прием – тук

Прием  първи клас:

Информация относно прием на ученици в първи клас – тук

  • ред за приемане на ученици в първи клас – тук;

прием след завършен VІІ клас;

прием след завършен VІІІ клас.

Училищна комисия по приема на ученици в VIII клас  – тук


Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година


Становище на обществения съвет към СУ Абланица относно план-прием 2022/2023 г. – тук.