Обществен съвет

Състав на обществения съвет


 • Асие Топова – председател
 • Даниела Делиева
 • Атидже Шама
 • Ехад Мейзинев
 • Зейнеп Мейзинева – представител на Община Хаджидимово

 • Списък-покана родители – тук
 • Покана класни ръководители – тук
 • Заповед за утвърждаване на обществен съвет – тук

Становища на Общественият съвет


 • Становище №1 – тук.
 • Становище №2 – тук.
 • Становище №3 – тук.
 • Становище №4 – тук.
 • Становище №5 – тук.
 • Становище №6 – тук.
 • Становище №7 – тук
 • Становище №8 – тук

ПоканиПротоколи


2018 г.


 • Протокол №1 – тук.
 • Протокол №2 – тук
 • Протокол №3 – тук
 • Протокол №4 – тук
 • Протокол №5 – тук
 • Протокол №6 – тук

2018/2019  г.


 • Протокол №1 – тук
 • Протокол №2 – тук
 • Протокол №3 – тук
 • Протокол №4 – тук
 • Протокол №4 – тук

2019/2020  г.


 • Протокол №1 – тук
 • Протокол №2 – тук
 • Протокол №3 – тук
 • Протокол №4 – тук