Обучение

В СУ “Св. Паисий Хилендарски”
с. Абланица учениците се обучават в следните етапи:

 

 Начален етап:

 

 • 1 клас
 • 2 клас
 • 3 клас
 • 4 клас

Прогимназиален етап:

 • 5 клас
 • 6 клас
 • 7 клас
 Гимназиален етап:

Профилирана подготовка

 • 9 клас
 • 10 клас
 • 11 клас
 • 12 клас

Непрофилирана подготовка

 • 9 клас
 • 10 клас
 • 11 клас
 • 12 клас