Методическо обединение на учителите по БЕЛ и ЧЕ

  1. План за работа на МО – тук.
  2. Отчет на МО за първи учебен срок – тук
  3. Годишен отчет на МО – тук