Компютърно-базирани тестове резултати

  1. Математика – ПРОВЕРИ
  2. Информационни технологии – ПРОВЕРИ
  3. Биология и ЗО
  4. Химия и ООС
  5. Физика и астрономия
  6. Технологии и предприемачество
  7. Човекът и природата