ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

  1. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация – тук.
  2. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информациятук.
  3. Заявление за достъп до обществена информация – тук.
  4. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – тук.