ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Средно училище  “Св. Паисий Хилендарски” 

с. Абланица – 2932, община Хаджидимово


Видео №11. Eлектроннa форма за дистанционно обучение – ВХОД:

2. Електронно обучение с moodleВХОД:

3. Електронно портфолио на учителите – ВХОД:

4. Компютърно базирани тестове – ВХОД:

5. Online проверка за резултати от компютърно базирани тестовеВХОД:

6. Документация свързана с иновацията – ВХОД:

7. Споделени  видео клипове:

ПУБЛИЧНОСТ:


  1. СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово, защити иновацията си „Компютърно-базирани тестове“ след мониторинг на експерти от РУО – Благоевград и МОН – тук
  2. Интервю за РАДИО БЛАГОЕВГРАД –  „Иновативните училища – училища  на бъдещето“ТУК.
  3. Национален форум за иновации в образованиетотук
  4. Вестник МОНИТОР – Проектите за виртуална реалност доминират над тези с библиотеки, музеи и лабораторииТУК

 


РЕШЕНИЕ № 472 на МС от 09.07.2018 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република Българиятук.

Шест са иновативните училища в област Благоевград за 2018/2019 учебна година. Три са в гр. Гоце Делчев – ПМГ „Яне Сандански“, I-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и III-то ОУ „Братя Миладинови“.  Одобрени са още СУ „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Абланица и НУ “Яне Сандански“ в Разлог.

 

Представяне на проекта – тук.


Решаване на компютърно базиран тест в час по

технологии и предприемачество  –  V клас с преподавател Недретка Панева


Решаване на компютърно базиран тест в час по

информационни технологии  –  VIII клас с преподавател Наджибе Ибраим


Решаване на компютърно базиран тест в час по

информационни технологии  –  VIII клас с преподавател д-р Адем Зейнев


Решаване на компютърно базиран тест в час по

информационни технологии  –  VI клас с преподавател Наджибе Ибраим

 


Решаване на компютърно базиран тест в час по

информационни технологии  –  VI клас с преподавател д-р Адем Зейнев


Решаване на компютърно базиран тест в час по

биология и здравно образование  –  XI клас с преподавател Зейнеп ТоповаРешаване на компютърно базиран тест в час по математика – IX клас

с преподавател д-р Адем Зейнев


Обща родителска среща за представяне на проекта 29. X. 2018 г..