Стипендии

Стипендии на учениците от СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица


Информация

Правила за отпускане на стипендия  и ред за получаване на стипендии от учениците на СУ „Св.Паисий  Хилендарски”, след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година.

 

  1. Заповед за утвърдени правила- тук.
  2. Списък стипендианти  за  учебната 2023/2024г.- тук.

 

 

Заявление-декларация по образец за различните видове стипендии:


– Стипендия за ученици с трайни увреждания

Стипендия за подпомагане на достъпа на образование

Стипендия за постигнати образователни резултати

Стипендия за ученик без родители