Стипендии

Стипендии на учениците от СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица


Информация

  1. Заповед за утвърдени правила- тук.
  2. Вътрешни правила за получаване на стипендия- тук.
  3. Заповед вътрешни правила – промени – тук
  4. Списък стипендианти  първи срок на учебната 2022/2023г.- тук.
  5. Списък стипендианти втори срок на учебната 2022/2023г. – тук

Заповед .

Протокол.

Заявление-декларация по образец за различните видове стипендии:


– Стипендия за ученици с трайни увреждания

Стипендия за подпомагане на достъпа на образование

Стипендия за постигнати образователни резултати

Стипендия за ученик без родители


Правила за отпускане на стипендия  и ред за получаване на стипендии от учениците на СУ „Св.Паисий  Хилендарски”, след завършено основно образование