График спортни дейности

График спортни дейности през II-ри учебен срок на учебната 2022/2023 година – тук