ГАЛЕРИЯ

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА 1 а И 1б КЛАС –  15 IX 2017 г.

С КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  

АТИДЖЕ ИМАМ И СЪЛЗЕТА ГЪРБЕВА

 

 

 

 

 


Екскурзия 19-20-21- 06. 2013г  3-4 клас