Втори час на класа

График за провеждане на втори час на класа през втори  учебен срок – тук