Втори час на класа

График за провеждане на втори час на класа през първи  учебен срок – тук