Васил Левски

Отбелязване на деня на Дякона Левски

По случай 147 години от гибелта на Васил Левски в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица се отбеляза  безсмъртието на Апостола  с изготвянето на различни табла от ученици от  ІV, V, VІІ и Х клас.Под ръководството на г-жа Асине Конедарева – старши учител по история и цивилизация, г-жа Гюлфе Газиева – библиотекар, педагогическия съветник и Ученическия парламент пък бе представена изложба от книги, посветени на живота и делото на Апостола на свободата. Ученици, които с вълнение и  с възхищение разглеждаха  изложбата, седнаха и прочетоха на глас и  с интерес „О, майко моя, родино мила..!