Online ФОРМУЛЯРИ

 


  1. Попълване на формуляр за входяща диагностика – тук,  или сканирай  QR-кодa

 

 

  1. График за контролни и класни работи – тук
  2. График за провеждане на втори час на класа – тук
  3. График за консултации – тук
  4. График за дежурство – тук
  5. Доклад на класния ръководител – тук
  6. Справка за допуснати отсъствия от учениците – тук
  7. Декларации лекторски – тук