Пътуване до гр.Брага-Португалия

В периода  4 – 9 април 2024г., учители от СУ“Св.Паисий Хилендарски“ с.Абланица пристигна в град Брага – Португалия по програма Еразъм+  КА121 – програма за обучение на учители.

Целта на обучението бе фокусирано върху интеграцията на технологии и емоции в бъдещата класна стая,  която да подпомага активното участие на учениците в процеса на учене. Преподавателите успяха да демонстрират как бъдещата класна стая  може да се раздели на учебни зони, като зони за изследване, творчество, представяне, взаимодействие, обмяна на идеи и развитие. Тези зони се оборудват с иновативни технологии като роботи, 3D модели, микроскопи, интерактивни дъски и мобилни устройства, които създават динамична и стимулираща среда за учене

На фона на бързо развиващата се технологична ера, образователните институции се изправят пред предизвикателството да създадат учебна среда, която не само да отговаря на изискванията на съвременния свят, но и да подпомага емоционалното развитие на учениците. В този контекст, учителите се подготвят да въведат иновативни методи и технологии в класната стая, които ще преобразят начина, по който се учи и се усвоява знание.

В рамките на обучението, учителите не само усвояват нови технологии и методи за преподаване, но и разбират важността на емоционалния аспект в образователния процес. Посещенията на исторически и културни забележителности на Порто  допринасят за разширяване на хоризонтите на учителите и за възприемане на образованието като цялостен и интегриран процес.

Обучението завърши с успешното разработване и представяне на проекти, които демонстрират как технологиите могат да бъдат интегрирани в образователната среда за подобряване на учебния процес и за подпомагане на емоционалното развитие на учениците. Този опит не само подготвя учителите за бъдещето на образованието, но и ги въоръжава с инструментите и знанията, необходими за успешно справяне с предизвикателствата на съвременния свят.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *