ВАЖНО!!!

 


УВАЖАЕМИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО,

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ!!!

ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО

ПОЛОЖЕНИЕ ДО 12. 05. 2020 Г. ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА

95 СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО АБЛАНИЦА,

ОБЯВЕНО ЗА 24. 04. 2020 Г. СЕ ОТЛАГА ВЪВ ВРЕМЕТО.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕТИ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИЧНОТО СЪБИТИЕ.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО