ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРИМЕРНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

I, II, III И IV клас

1 час 8:30 – 8:50
2 час 9:00-9:20
3 час 9:30-9:50
4 час 10:00-10:20
5 час 10:30-10:50
6 час 11:00-11:20

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕНИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V-XII клас

1 час 8:30 – 9:00
2 час 9:10-9:40
3 час 9:50-10:20
4 час 10:30-11:00
5 час 11:10-11:40
6 час 11:50-12:20
7 час 12:30-13:00