Обръщение към всички родители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички родители

от СУ „ Св. П. Хилендарски“

 

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 година и налагането да се предприемат бързи мерки за осиуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители считано от 16.03.2020 г. , се обръщаме към Вас

 

Обръщение_roditeli