Ръководител на направление ИКТ

       д-р АДЕМ ИБУШЕВ ЗЕЙНЕВ

Ръководител на направление ИКТ в СУ Абланица

Завършил ЮЗУ гр. Благоевград 1994, специалност математика

Завършил ЮЗУ гр. Благоевград 2000, Информатика и ИТ

Учител по математика, информатика и ИТ

Притежава III ПКС

Доктор по математика към катедра по математика

в ХТМУ – гр. София

Специализация по информатика и информационни технологии

– ЮЗУ гр. Благоевград

Работи в СУ Абланица от 2000 г.

                               

адрес:

с. Абланица 2932

ул. “Ал. Стамболийски” 19

община Хаджидимово

област Благоевград

e-mail: a_zejnev@abv.bg

http://azeinev.alle.bg

 

  1. План за работа на ръководител направление ИКТ.
  2. Отчет за работа на ръководител направление ИКТ.