Проект “Твоят час”

Проект твоят час – учебна 2017/2018 година


  • Училищна програма “Твоят час” – тук.
  • Вътрешни правила “Твоят час” – тук.
  • Инструкции “Твоят час” – тук.
  • Заповед за утвърждаване на групите – тук.

ГРУПИ

Наименование на групата Вид извънкласна дейност/ ръководител Бр.ученици
1 ” В света на родния език- БЕЛ- 5 клас” Обучителни затруднения Найме Гърбева 9
2 Български език и литература – 1 и 2 клас Обучителни затруднения

Гюлка Гегова

8
3 Български език и литература – 7 клас Обучителни затруднения

Гюлфе Ханьова

8
4 Волейбол Занимание по интереси

Иван Безев

16
5 Клуб “Eco Life” Занимание по интереси

Атидже Метуш

16
6 Клуб “Българският език е лесен- 3 и 4 клас” Обучителни затруднения

Гюлфе Метушева

8
7 Клуб “Дебати” Занимание по интереси

Илвие Кокударева

16
8 Клуб “Еделвайс” Занимание по интереси

Федя Хавальов

21
9 Клуб “Математика” – 7 клас Обучителни затруднения

Юлвие  Гегова

10
10 Клуб “Млад турист” Занимание по интереси

Асим Имамов

15
11 Клуб “Работилница за деца” Занимание по интереси

Сълзет Гърбева

16
12 Клуб “Туризъм и спорт” Занимание по интереси

Юнеска Конедарева

19
13 Математика – 1 и 2 клас Обучителни затруднения

Дафина Пецева

8
14 Математика – 3 и 4 клас Обучителни затруднения

Атидже Имам

8
15 Подвижни и спортни игри – 4 клас Занимание по интереси

Джейхан Узунов

16
16 Природа и космос Занимание по интереси

Недретка Панева

17
17 Танцова група Занимание по интереси

Арбен Терзиев

14

ГАЛЕРИЯ


 

  

 

 

Проект твоят час – учебна 2016/2017 година


  • Училищна програма “Твоят час” – тук.
  • Вътрешни правила “Твоят час” – тук.
  • Инструкции “Твоят час” – тук.

Пътешественик

Адиле Юсеинова Имамова

Спортен клуб “Борба”

Ален Лефтеров Делиев

Фолклорна въртележка

Арбен Меджитов Терзиев

Клуб Млад турист

Асим Юсеинов Имамов

Историята-храм за гражданско възпитание/гражданско образование

Асине Неджати Конедарева

Математика

Атидже Ибраим Имам

Български език и литература

Гюлка Манчева Гегова

Клуб “Приятели на книгата”

Гюлфе Фаикова Ханьова

Роден език

Гюлфе Хамид Метушева

Подвижни и спортни игри

Джейхан Халилов Узунов
Биология и здравно образование

Зейнеп Мехмедова Топова

Аз в медийното пространство

Илвие Ферадова Кокударева

Ателие ” Изящни изкуства”

Лидия Милкова Хавальова

Волейбол

Недим Мехмедов Мерчев

Природа и Космос

Човекът и природата 5 клас

Недретка Шеипова Панева
Работилница за деца

Сълзет Сюлейманова Гърбева

Творческо писане и редактиране

Сълзета Атемова Зейнева

клуб” Медицина”

Фатме Ибраимова Шерифова

Български език и литература

Клуб Литературен свят

Фатме Неджипова Бялева

Туристически клуб ” Еделвайс”

Федя Малинов Хавальов