Проект „Единни и толерантни за нов, обединен свят – ЕТНОС”

Проект “ЕТНОС”


 

Водеща организация:

II АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София

Партньор:

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица

Накратко за проекта – ppt


  1. Клуб „Бит и култура на Югозападните Родопи“, секция – начален етап
  2. Клуб „Фолклорна формация за автентични местни песни и танци“, секция – прогимназиален  етап
  3. Клуб „Бит и култура на Югозападните Родопи“, секция – гимназиален етап
  4. Клуб „Бит и култура на Югозападните Родопи“, секция – гимназиален етап