Представителни изяви

Пътешественик

Адиле Юсеинова Имамова


Спортен клуб “Борба”

Ален Лефтеров Делиев


Фолклорна въртележка

Арбен Меджитов Терзиев


Клуб Млад турист

Асим Юсеинов Имамов


Историята-храм за гражданско възпитание/гражданско образование

Асине Неджати Конедарева


Математика

Атидже Ибраим Имам


Български език и литература

Гюлка Манчева Гегова


Клуб “Приятели на книгата”

Гюлфе Фаикова Ханьова


Роден език

Гюлфе Хамид Метушева


Подвижни и спортни игри

Джейхан Халилов Узунов


Биология и здравно образование

Зейнеп Мехмедова Топова


Аз в медийното пространство

Илвие Ферадова Кокударева


Ателие ” Изящни изкуства”

Лидия Милкова Хавальова


pic_3 pic_4 pic_5 pic_6pic_1 pic_2

Волейбол

Недим Мехмедов Мерчев


Природа и Космос

Човекът и природата 5 клас

Недретка Шеипова Панева


Работилница за деца

Сълзет Сюлейманова Гърбева


Творческо писане и редактиране

Сълзета Атемова Зейнева

27. 01. 2017 г.

 


 

клуб” Медицина”

Фатме Ибраимова Шерифова


Български език и литература

Клуб Литературен свят

Фатме Неджипова Бялева


Туристически клуб ” Еделвайс”

Федя Малинов Хавальов