ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

За Вас, родители и ученици,

Всички необходими Ви административни документи – служебна бележка, удостоверение и академична справка – се заявяват по електронен път.

***
Служебни документи

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка:

 

 1. Декларация, ученик, учител, инструкция –тук.
 2. Доклад на класния ръководител – тук.
 3. Молба декларация – тук.
 4. Молба за отсъствие на ученик до 7 дни – тук.
 5. Писмо до родители за допуснати отсъстия от ученик – тук.
 6. Писмо социално подпомагане – тук.
 7. Заявление за промяна на оценка – тук.
 8. Заявление за самостоятелна форма – тук.
 9. Списък ученици екскурзия – тук.
 10. Указания за стипендии – тук.
 11. Удостовререние детски – тук.
 12. Удостоверение семейни – тук.
 13. Удостоверение стипендия – тук.
 14. Удостоверение – тук.
 15. Уведомление за остсъствие по уважителни причини – тук.
 16. Уведомление на родител за извършено нарушение – тук.
 17. Заявление отличници – тук.
 18. Заявление сираци – тук.
 19. Необходими документи при “Злополука” на учащи се – тук