Е-тестове Юлвие Гърбева

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

6 клас


Тест №1 – тук

Тест №2 – тук

Тест №3 – тук


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната средатук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната средатук

Тест №4 Текущ контрол по Химия и опазване на околната средатук

8 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №4 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №5 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда (ИУЧ) – тук

Тест №6 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

9 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №4 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №5 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда –тук

Тест №6 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

10 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната средатук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №4 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда (ЗИП) – тук

Тест №5 Изходно ниво – тук

Тест №6 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда ООП – тук

Тест №7 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

11 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда  – тук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда  – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда  – тук

Тест №4 Тест – тук

Тест №5 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда  – тук

Тест №6 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда  – тук

12 клас


Тест №1 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №2 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №3 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук

Тест №4 Текущ контрол по Химия и опазване на околната среда – тук