Е-тестове Фатме Стамболиева-Бялева

VI клас


Тест №1 по български език и литература – тук

Тест №2 по български език и литература – тук

X клас


Тест №1 по български език и литература ООП – тук

Тест №2 по български език и литература ИУЧ – тук

Тест №3 по български език и литература ООП – тук

Тест №4 по български език и литература ООП – тук