Е-тестове Силвия Кавазова

V клас


Тест №1 по английски език  – тук

Тест №2 по английски език  – тук

VI клас


Тест №1 по английски език  – тук

Тест №2 по английски език  – тук

Тест №3 по английски език  – тук

VIII клас


Тест №1 по английски език  – тук

Тест №2 по английски език  – тук