Е-тестове Недретка Панева

Човекът и природата

V клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 „Жизнени процеси при човека“тук

Тест №3 „Жизнени процеси при организмите“тук

VI клас


Технологии и предприемачество


V клас

Тест №1 Текущ контролтук

Тест №2 Текущ контролтук

Тест №3 Текущ контрол – тук

Тест №4 Текущ контрол – тук

Тест №5 „ Природата в дома“ – тук

VI клас


Тест №1 Текущ контролтук

Тест №2 Текущ контролтук

Тест №3 Текущ контролтук

Тест №4 Икономика 1 – тук

Тест №5 Икономика 2 – тук 

Тест №6 “Природата в дома” – тук

VII клас


Тест №1 Текущ контролтук

Тест №2 Текущ контролтук

Тест №3 Природата в дома – тук

Тест №3 проектиране и конструиране, Техника – тук

VIII клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Текущ контрол – тук

Тест №3 Текущ контрол – тук

Тест №4 Текущ контрол (Предприемаческа инициатива) – тук

Тест №5 Текущ контрол (Пазарна икономика) – тук

IX клас


Тест №1 Текущ контролтук

Тест №2 Предприемаческа инициатива – тук

Тест №3 Професия и кариера – тук


Физика и астрономия


7 клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Текущ контрол (Строеж на атома)- тук

Тест №3 Текущ контрол („Електричен ток. Електрични вериги“) – тук

8 клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Текущ контролтук

Тест №3 Текущ контрол – тук

Тест №4 Текущ контрол (идеален газ) – тук

Тест №5   ИУЧ „Запазване на енергията при топлинните процеси“тук

Тест №6   Процеси с идеален газ. Топлинни машини – тук

Тест №7 “Видове движения. Принципи на механиката”тук

9 клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Текущ контрол – тук

Тест №3 Текущ контрол  (Механични вълни) – тук

Тест №4 Механични вълнения и трептене – тук

10 клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Източници на светлина – тук

Тест №3 Светлина – тук

11 клас


Тест №1 Текущ контрол –тук

Тест №2 Текущ контрол – тук

Тест №3 От атома до космоса – тук