Е-тестове Наджибе Ибраим

V клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

Тест 2 – текущ контрол – тук

Тест 3 – Практическа задача – тук

Тест 4 – текущ контрол – тук

VI клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

Тест 2 – текущ контрол – тук

Тест 3 – текущ контрол тук

VII клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

Тест 2 – текущ контрол – тук

Тест 3 – текущ контрол – тук

Тест 4 – текущ контрол – тук

VIII клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

IX клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

Тест 2 – текущ контрол – тук

Тест 3 – текущ контрол – тук

X – клас

Тест 1 текущ контрол – тук

Тест 2 текущ контрол – тук

XII клас


Тест 1 – текущ контрол – тук

Тест 2 – текущ контрол – тук

Тест 3 – текущ контрол – тук

Тест 4 – текущ контролтук

Тест 4 – текущ контрол тук