Е-тестове Илвие Моллова

VII клас


Тест №1 по български език и литература – тук

Тест №2 по български език и литература –тук

VIII клас


Тест №1 по български език и литература –тук

IX клас


Тест №2 по български език и литература – тук

XI клас


Тест №1 по български език и литература – тук

Тест №2 по български език и литература – тук

Тест №3 по български език и литература – тук