Е-тестове Зейнеп Топова

VI клас 


Тест №1 Текущ контрол по човекът и природата (Движение на телата) – тук

VII клас


Тест №1 Текущ контрол по Биология и здравно  образованиетук

Тест №2 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ООП)тук

Тест №3 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ИУЧ)тук

Тест №4 Царство на растенията – тук


VIII клас


Тест №1 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук

Тест №2 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ИУЧ) – тук

Тест №3 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ООП) – тук


IX клас


Тест 1 Текущ контрол по Биология и здравно  образованиетук

Тест 2 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук

Тест 3 Тест по природни науки – тук

Тест 4 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук

Тест 5 Текущ контрол – тук

Тест 6 Текущ контрол (ИУЧ) Органични съединения – тук

 


X клас


Тест 1 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ЗП)тук

Тест 2 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук

Тест 3 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук

Тест 4 Тест – Изходно ниво – тук

Тест 5 Тест – Изходно ниво (ЗИП) – тук

Тест 6 Тест – Електромагнитно поле – тук

 


XI клас


Тест 1 Текущ контрол по Биология и здравно  образование – тук.

Тест 2 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ЗИП) – тук

Тест 3 Текущ контрол по Биология и здравно  образование (ЗИП) – тук

Тест 4 Текущ контрол (Метаболитни процеси) – тук

Тест 4 Изходно ниво – тук

 


XII клас


Тест №1 Текущ контрол – тук

Тест №2 Текущ контрол (междинна диагностика)тук

Тест №3 Текущ контрол – тук

Тест №4 Текущ контрол (ПП) – тук

Тест №5 Текущ контрол – тук

Тест №6 Изходно ниво – тук

Тест №7 Изходно ниво  (XIIб) – тук

Тест №8 Екология – тук