Е-тестове Адем Зейнев


V клас


VI клас


VII клас


VIII клас

 • Тест №1 (Компютърни мрежи, и услуги, КС и приложен софтуер)тук
 • Тест №2тук.
 • Тест №3тук.

IX клас

 • Тест №1 (Компютърни мрежи и услуги)  – тук
 • Тест №2 (Компютърни мрежи и услуги)тук
 • Тест №3 (Компютърни системи, Компютърни мрежи и услуги) – тук
 • Тест №4 (Върху Приложни програми) – тук
 • Тест №5 (Върху Приложни програми) – тук

 


X клас


XI клас

 • Тест № 1  Компютърна графика  – тук. 
 • Тест № 2  Програмиране в Интернет – HTML – тук.

XII клас

 • Тест №1 Компютърни системи – тук
 • Тест №2 Компютърни мрежи – тук
 • Тест №3 (Компютърни мрежи и услуги)  – тук
 • Тест №4 (Компютърни мрежи и услуги) – тук
 • Тест №5 (Компютърни системи, Компютърни мрежи и услуги) – тук