Е-тестове Адем Зейнев Математика

IX клас


Тест №1 Върху темата “Функции”тук.

Тест №2 Върху темата “Функции”тук.

Тест №3 Върху темата “Функции”тук.

Тест №3 Върху темата “Функции” тук

 


Тест №1 Върху темата “Системи линейни уравнения с две неизвестни”тук

Тест №2 Върху темата “Системи линейни уравнения с две неизвестни”тук


Тест №1 Върху темата “Подобни триъгълници”тук

Тест №2 Върху темата “Подобни триъгълници”тук


Тест №1 Върху темата “Рационални неравенства”тук

Тест №2 Върху темата “Рационални неравенства”тук


Тест №1 Върху темата “Рeшаване на правоъгълен триъгълник”тук

Тест №2 Върху темата “Рeшаване на правоъгълен триъгълник”тук