Е-тестове Адем Зейнев Математика

IX клас


Тест №1 Върху темата “Функции” – тук.

Тест №2 Върху темата “Функции” – тук.

Тест №3 Върху темата “Функции” – тук.

Тест №3 Върху темата “Функции” – тук

 


Тест №1 Върху темата “Системи линейни уравнения с две неизвестни” – тук

Тест №2 Върху темата “Системи линейни уравнения с две неизвестни” – тук


Тест №1 Върху темата “Подобни триъгълници” – тук

Тест №2 Върху темата “Подобни триъгълници” – тук


Тест №1 Върху темата “Рационални неравенства” – тук

Тест №2 Върху темата “Рационални неравенства” – тук


Тест №1 Върху темата “Рeшаване на правоъгълен триъгълник” – тук

Тест №2 Върху темата “Рeшаване на правоъгълен триъгълник” – тук