ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ и НВО

Информация за организирането и провеждането
на държавните зрелостни изпити и НВО за учебната 2021 – 2022 година


График на изпитите:

ІV клас

– Български език и литература – 26 май 2022 г.

– Математика – 27 май 2022 г.

VІІ клас

– Български език и литература – 14 юни 2022 г.

– Математика – 16 юни 2022 г.

– Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.

Х клас

– Български език и литература – 14 юни 2022 г.

– Математика – 16 юни 2022 г.

– Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.

– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – в периода 20 – 22 юни 2022 г.

XII клас

– Български език и литература – 18 май 2022 г.

– Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация – 20 май 2022 г.

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – 26 май – 3 юни 2022 г.