ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ и НВО

Информация за организирането и провеждането
на държавните зрелостни изпити и НВО за учебната 2020 – 2021 година


zap2119-DZI-28082020

zap2121-NVO-28082020

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 19 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 21 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.
Сесия август – септември Дати за провеждане
Български език и литература 26 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 27 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г.
на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

Заповед № РД 09-2133/28.082020 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити


НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

IV клас дата на изпита
Български език и литература 27 май 2021 г. начало 10:00 часа
Математика 28 май 2021 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. /по желание на всеки ученик/
ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2020/2021 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците