ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ и НВО

Информация за организирането и провеждането
на държавните зрелостни изпити и НВО за учебната 2022 – 2023 година


График на изпитите:

ІV клас

– Български език и литература – 29 май 2023 г.

– Математика – 30 май 2023 г.

VІІ клас

– Български език и литература – 13 юни 2023 г.

– Математика – 16 юни 2023 г.

– Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.

Х клас

– Български език и литература – 14 юни 2022 г.

– Математика – 16 юни 2022 г.

– Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г.

XII клас

– Български език и литература – 19 май 2023 г.

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

– 23 май 2023 г. – 20 май 2022 г.

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –31 май 2023 г.